KÖPVILKOR

Wistise AB – 556918-3907

Beställning

Wisti.se ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (18 år) och förbehåller sig rätten att neka en order.

Din beställning är individuell, därför kan vi inte sälja den vidare till någon annan kund om du ångrar dig under realisationen av den. I samma ögonblick du lägger en beställning, beställs glas och karmar i glasfabriken och dessa skärs till efter dina mått. Leveranstiden räknas från och med dagen när din betalning betalas in på Wisti.se konto.

Wisti.se kan levererar fönster ner på millimeterprecision utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. När du väl skickat in din beställning, kan ändringar ej göras. Du måste också noggrant gå igenom offerten för att kontrollera om allting stämmer med dina önskemål för att undvika missförstånd. En sådan genomgång gör att man kommer på det man hade glömt. Det kan vara t.ex. lås på vissa fönster, fönsterdörrar. Det kan också gälla fönster med högre decibelvärde eller andra säkerhetsanordningar. Tänk på att fönster/fönsterdörrar på offerten ses inifrån! Så är fabrikens data fönsterberäknings program inställda.

Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. Wisti.se ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Wisti.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Wisti.se friskriver sig för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Wisti.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Vi reserverar oss även för ventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Wisti.se efter att du köpt sänker priserna. Likaväl extradebiterar vi inte om vi höjer priserna.

 

Betalningsvillkor

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid – alltid minst 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning
 • Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.
 • En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift.
 • Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning

När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Genom att använda Klarna Faktura godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.30 – 20.00, fredagar 08.30-17.00 och helger 10.00 – 17.00.

Priser och frakt

I de angivna priserna vid respektive produkt på Wisti.se ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Wisti.se inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I dessa fall kontaktas du som kund givetvis innan varan expedieras. Fraktkostnad tillkommer enligt vikten och de priser som visas för respektive produkt. Minst frakt 500:- kr, varje följande produkt 250:- kr tillägg men maximalt 1.750:- kr frakt, moms tillkommer . Vid köp över 15.000:- kr utan moms och frakt levererar vi fraktfritt. Vi reserverar oss för skrivfel och feltryck.

 

Ångerrätt

Eftersom Era fönster och dörrar är måttbeställda och speciellt tillverkade för Er räkning finns ingen ångerrätt.

 

Garantier

Wisti.se 10 år garantier på hela konstruktion när köper hos oss.

 

Om produkten går sönder under garantitiden skall du ta kontakt med Wisti.se.

Vi arbetar under EU lagar och garantier lämnas enligt EU föreskrifter – Garantin gäller under förutsättning att underhållet sköts korrekt. Garantin omfattar profilernas hållfasthet, beslagens funktion och att det inte uppstår kondens mellan isolerglasens rutor. Partier som inte monteras av vara montörer skall monteras fackmannamässigt, det är en förutsättning för att garantier ska gälla. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Beslagen ska smörjas 1 gång per år med syrafritt fett. Om åverkan på karm och båge görs gäller ej garantin. Om partier monteras felaktigt, dvs ej monteras lodrätt eller vågrätt, gäller ej garantin.

Garantin gäller endast fel som nämns i kontraktet. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten utan godkännande ifrån Wisti.se. Wisti.se  bär endast de kostnader som kan hänföras till fel på produkten.

För ogrundade reklamationsärenden av begärda tjänster och produkter kan kunden själv bli betalningsansvarig.

Montering av komponenter skall ske korrekt. Instruktionerna skall följas. Skador på komponenter, som orsakats av fabrikationsfel eller på grund av materialfel skall påtalas inom 20 dagar från leveransdatum för att garantin skall gälla. Hur påtalat fel skall åtgärdas avgör Wisti.se.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

Fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller

annan konfigurering av produkten utan godkännande ifrån Wisti.se.

 • Varorna används inte som avsett.
 • Ingen eller oregelbunden skötsel har företagits så som t ex smörjning av gångjärn etc.
 • Felaktig användning eller felaktig inställning, justering.
 • Felaktig hantering med kemiska ämnen, skador förorsakade av brand etc.
 • Omotiverade förändringar i strukturen av statisk art runt produkten eller reparation/installation av obehöriga,
 • icke kvalificerad personal.
 • Om personal anställda i Wisti.se kallas in på grund av att installationen av objektet inte utförts på ett
 • korrekt och kompetent sätt.
 • Då det uppstått fysiska skador på objektet vid mottagandet av varorna.
 • Vid omotiverat, obefogat slitage.
 • Termodynamiska manifestationer t ex kraftigt förorenad luft eller aggressiv ånga i ett rum eller från utsidan där
 • ett fönster har monterats som påverkar ytan av fönstret.
 • Om produkten p g a utebliven eller otillräcklig ventilation av området lidit skada.
 • Du orsakat skadan själv.
 • Skador förorsakade av naturkatastrofer, force majeure.

 

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leveransen för att verifiera att varan är riktig och felfri och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Wisti.se tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras. Du ska omgående anmäla skadan till Wisti.se på  0929-410 5 15 eller via e-post info@wisti.se. Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna torr och stående på stabilt underlag. Tänk på att ange sändingsnummer samt orsaken till reklamationen.

Wisti.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

 

Leveranser och leveranstider

Leverans sker från Wisti.se lager eller direkt från någon av Wisti.se leverantörer. Wisti.se ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligt transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

Leveranstider är: inom 4 veckor , SPECIAL FÖNSTER 4-6 veckor

Leveranstiden är preliminär och kan variera något beroende på säsong eller produkt som väljs.

 

Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Wisti.se ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.

Din beställning levereras av fast väg mot gällande fraktpris. Din leverans genomföras antingen med fraktbil och backlift. Blir godset över 2,4 meter längden står kunden för avlastning, antingen med truck, eller avlastning med hand. För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om föraren anser att vägen inte är framkomlig, avlastas leveransen så nära adressen som möjligt. Lastbilen kan vara upp till 17 meter och måste ha utrymme för att återvända.

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Vid försäljning till konsument tillämpar Wisti.se konsumentköplagen (1990:932) samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Mer information finns på konsumentverkets hemsida www.kov.se

 

Information

Behandling av personuppgifter /PUL registrering. För att kunna handla hos oss måste du registrera dig. I samband med registrering samtycker du till att Wisti.se får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL.

Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till någon ytterligare part. Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på info@wisti.se.

 

Cookies

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, ex. www.wisti.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typer av dessa cookies. Textbaserade cookies används enbart vid vissa tillfällen där vi valt att föra statistik på vissa produkter. Session cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din web-browser. Om din browser är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare.

 

Hjälp oss

Det är viktigt för oss att du är en nöjd kund! Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre!